Akta Pencegahan Jenayah 1959

Setelah menimbangkan laporan pegawai penyiasat dibawah Seksyen 10 dan hasil kajian semula di bawah Seksyen 11, Lembaga Pencegahan Jenayah boleh mengarahkan mana-mana orang yang berdaftar ditahan di bawah satu Perintah Tahanan tidak melebihi dua (2) tahun dan boleh diperbaharui untuk tempoh dua (2) tahun lagi pada satu-satu masa, jika Lembaga Pencegahan Jenayah berpuas hati bahawa tahanan tersebut perlu untuk kepentingan awam, keselamatan awam atau pencegahan jenayah.

Pautan